Historie2021-10-19T11:03:11+00:00

Agenda

 
09/04/2022
09:00 - 17:00
NK majorettes in Almere
09/04/2022
09:00 - 12:00
Ophaaldag oude metalen voorjaar Alphen e.o.
10/04/2022
09:00 - 17:00
NK majorettes in Almere
Agenda overzicht

Historie Vlijt en Volharding

Oprichting en ontstaan van de harmonie

Harmonie Vlijt en Volharding is opgericht in 1891. Dit staat op het oude verenigingsvaandel en ook in de eerste statuten van de vereniging uit 1906, wordt 1891 genoemd als jaar van oprichting. Over de manier waarop de harmonie is ontstaan bestaan verschillende lezingen.

In 1931 stond in een feestgids: “Veertig jaar geleden werd onze vereniging opgericht. Enkele Alphenaren, echte muziekliefhebbers, kochten een instrument, repeteerden en concerteerden voor de gezelligheid. Daaruit is de harmonie ontstaan.”

Hieruit kunnen we opmaken dat de harmonie is opgericht door een aantal dorpsgenoten. Een particulier initiatief.

In 1961 lezen we in een jubileumboekje: “In de zomer maanden van 1891 werd door leden van het kerkelijk zangkoor gesproken over het oprichten van een fanfare. De voorlopers waren pastoor Boestraten, Dirk van Hees, Ciske Vaarten en Jaoneke Peymans. Deze belegden een vergadering. Aspirant leden meldden zich aan en zo ontstond er een fanfare onder voorzitterschap van Adriaan Reijns en dirigent Dirk van Hees.”

Uit deze woorden kunnen we opmaken dat de harmonie is opgericht vanuit de kerk.
Hoe het ook zij, anno nu hebben we een bloeiende muziekvereniging. In 2016 bestaat Vlijt en Volharding 125 jaar! Niet 125 jaar oud, maar 125 jaar jong; Een springlevende muziekvereniging met: majorettes, muziek-leerlingen, Bandtime, Slagtime, opleidingsorkest, slagwerkgroep en harmonie.

Nog meer ???? ……..

Verdere geschiedschrijving betreffende onze vereniging vindt u terug in ons jubileumboek “Harmonie VLIJT EN VOLHARDING Alphen 100 jaar een klasse apart”, samengesteld door wijlen erevoorzitter J. C Backx. t.g.v. 100 jarig bestaan van onze vereniging in 1991. Exemplaar te verkrijgen via een van onze bestuursleden.

Historie van de verschillende disciplines:

Nieuwsberichten van Vlijt en Volharding leest u hier!

Binnen de vereniging heerst een gezellige sfeer
en wordt er door diverse disciplines wekelijks actief gerepeteerd.
Klik op onderstaande foto voor meer informatie per groep