Bestuur2018-08-29T22:12:11+00:00

Agenda

 
27/10/2019
11:00 - 18:00
Dorpenconcours Ulicoten
09/11/2019
 
Brabantse Kampioenschappen majorettes
17/11/2019
13:15 - 15:00
Intocht Sint Nicolaas; gehele vereniging
Agenda overzicht

Bestuur

Tot de taak van het bestuur behoort de handhaving en uitlegging van de statuten reglementen van de vereniging, evenals de uitvoering van besluiten. Zij hebben het beheer van de geldmiddelen en eigendommen van de vereniging. Het bestuur organiseert voor de hele vereniging optredens om zich te profileren als muziekvereniging. Het bestuur vergadert één maal per maand, of zoveel meer als nodig is. Zij roepen één maal per jaar de leden op voor een algemene ledenvergadering. Indien nodig kan er een extra algemene ledenvergadering uitgeschreven worden. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit een oneven aantal leden, met minstens vijf personen. Bestuursbesluiten worden gezamenlijk genomen. Indien nodig per stemming; helft plus één.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Mark de Vuijst
Stationstraat 51
5131 BM Alphen
e-mail: voorzitter@vlijtenvolhardingalphen.nl tel. 06-22447584
Secretaris: Jan Mathijssen
Hofstade 54
5131 ZL Alphen
e-mail: secretaris@vlijtenvolhardingalphen.nl tel. 013-5081505
Penningmeester: Mark de Vuijst
Stationstraat 51
5131 BM Alphen
e-mail: penningmeester@vlijtenvolhardingalphen.nl tel. 06-22447584
Bestuurslid: Jos van Dijk
Chaamseweg 20
5131 NG Alphen
e-mail: acties@vlijtenvolhardingalphen.nl tel. 013-5082127
Alfons de Jong
Lange Bedde 7
5131 WD Alphen
e-mail: opleiding@vlijtenvolhardingalphen.nl tel. 013-5081039
Ere voorzitter: Piet Baeten
Stationstraat 66
5131 BP Alphen

Taakverdeling bestuur:

Mark de Vuijst: voorzitter, penningmeester, contactpersoon muziekcommissie, webmaster
Jan Mathijssen: secretaris, contactpersoon harmonie, webmaster, ledeninformatie, algemene p.r. zaken, contactpersoon slagwerkgroep en majorettes
Jos van Dijk: bestuurslid, coördinator oud papieractie, coördinator oude metalen, coördinator vlooienmarkt, materiaalvervoer
Alfons de Jong: bestuurslid, contactpersoon werkgroep opleiding, instrumentenbeheer

Nieuwsberichten van Vlijt en Volharding leest u hier!

Binnen de vereniging heerst een gezellige sfeer
en wordt er door diverse disciplines wekelijks actief gerepeteerd.
Klik op onderstaande foto voor meer informatie per groep